MENI

03. sjednica Povjerenstva za vanjsku trgovinu i carine

28.3.2007. 15:45

Dnevni red:


  1. Razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o nadzoru nad tržištem (predlagatelj: Vijeće  ministara BiH);
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi BiH (predlagatelj: zastupnik Milorad Živković) radi podnošenja mišljenja, sukladno članku 104. novoga Poslovnika Zastupničkog doma;
  3. Zauzimanje stava u svezi s materijalima koji se dostavljaju Povjerenstvu u povodu održavanja Okruglog stola o temi: «Analiza zakonske regulative u funkciji zaštite domaće proizvodnje» i
  4. Razno.