MENI

37. sjednica Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove

21.10.2010. 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika 35. i 36. sjednice Zajedničkog povjerenstva;
 2. Razmatranje Zahtjeva, broj: 03/5-16-3-20/10 od 2. 9. 2010. godine, za odobravanje naknade za slučaj teške bolesti člana uže obitelji;
 3. Razmatranje Zahtjeva, broj: 02,03-16-3-19/10 od 1. 9. 2010. godine, za odobravanje naknade za slučaj teške bolesti;
 4. Razmatranje Zahtjeva, broj: 03/5-16-3-21/10 od 14. 10. 2010. godine, za dodjelu jednokratne novčane potpore zbog smrti člana uže obitelji;
 5. Razmatranje Zahtjeva, broj: 03/5-32-1124/10 od 11. 10. 2010. godine, za umirovljenje;
 6. Razmatranje Zahtjeva, broj: 03/5-16-3-1125/10 od 11. 10. 2010. godine, za otpremninu zbog umirovljenja;
 7. Razmatranje Zahtjeva, broj: 03/5-34-1126/10 od 12. 10. 2010., za prestanak radnopravnog statusa u Parlamentarnoj skupštini BiH;
 8. Razmatranje Žalbe, broj: 03/5-16-3-996-4/10 od 12. 10. 2010. godine, zbog onemogućavanja ostvarivanja prava utvrđenih odlukom Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove Parlamentarne skupštine BiH;
 9. Donošenje Odluke o utvrđivanju prava na nakandu za rad u Neovisnom povjerenstvu za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je izrekao u kaznenom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine, te naknadu troškova prijevoza za dolazak na sjednice za 2010. i 2011.godinu;
 10. Donošenje Odluke o odobrenju planiranih rashoda Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je izrekao u kaznenom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine za 2011.godinu;
 11. Razmatranje Prijedloga nove odluke o načinu obračuna plaća i ostalih materijalnih prava zastupnika i izaslanika u Parlamentarnoj skupštini BiH;
 12. Davanje suglasnosti za Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta u Tajništvu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, broj: 03-34-7-251/06 od 6. 4. 2006. godine;
 13. Razmatranje Prijedloga novog pravilnika o načinu i uvjetima korištenja internih i eksternih usluga-reprezentacije, telefonskih usluga, službenih putovanja, službenog vozila, službene odjeće, tiska i stručne literature u Parlamentarnoj skupštini BiH;
 14. Razmatranje Nacrta izvješća o radu Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove za razdoblje 2006.-2010.;
 15. Davanje ovlasti predsjedatelju Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove za potpisivanje Zapisnika ove sjednice;