MENI

32. sjednica Zajedničke komisije za administrativne poslove

11.1.2010 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 31. sjednice Zajedničke komisije;
 2. Razmatranje Zahtjeva, broj: 03/5-16-3-183/09, od 29.10.2009., za odobravanje naknade za slučaj teške bolesti;
 3. Razmatranje Zahtjeva, broj: 03/5-16-3-184/09, od 28.10.2009., za odobravanje naknade za slučaj teške bolesti;
 4. Verifikacija Odluke, broj: 03/5-50-1-11-32/09, od 30.11.2009., o odobravanju naknade za odvojeni život;
 5. Verifikacija Odluke, broj: 03/5-50-1-11-32/09, od 30.11.2009., o prestanku statusa stalno zaposlenog poslanika;
 6. Verifikacija Odluke, broj: 03/5-50-1-11-32/09, od 2.12.2009., o dodjeli jednokratne novčane pomoći;
 7. Verifikacija Odluke, broj: 03/5-50-1-11-32/09, od 17.12.2009., o prestanku statusa stalno zaposlenog poslanika;
 8. Verifikacija Odluke, broj: 03/5-50-1-11-32/09, od 17.12.2009., o odobravanju sredstava za kupovinu poklona;
 9. Razmatranje Prijedloga odluke o izmjenama Pravilnika o finansijsko-materijalnom poslovanju Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, broj: 03/5-50-1-17-16-2/07, od 16.4.2007.;
 10. Utvrđivanje kriterija o okolnostima pod kojima se mogu otkazati službena putovanja u Parlamentarnoj skupštini BiH;
 11. Razmatranje Inicijative Kluba poslanika SDP-a, broj: 01-50-1-15-471/09, od 31.3.2009. (Inicijativa usvojena na nastavku 64. sjednice Predstavničkog doma, održanom 7.12.2009.);
 12. Razmatranje Zaključka Odbora za žalbe građana, broj: 03-50-1-1034-4-5/09, od 4.12.2009.