MENI

32. sjednica Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove

11.1.2010. 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 31. sjednice Zajedničkog povjerenstva;
 2. Razmatranje Zahtjeva, broj: 03/5-16-3-183/09 od 29. 10. 2009. godine, za odobravanje naknade za slučaj teške bolesti;
 3. Razmatranje Zahtjeva, broj: 03/5-16-3-184/09 od 28. 10. 2009. godine, za odobravanje naknade za slučaj teške bolesti;
 4. Verifikacija Odluke, broj: 03/5-50-1-11-32/09 od 30. 11. 2009. godine, o odobrenju naknade za odvojeni život;
 5. Verifikacija Odluke, broj: 03/5-50-1-11-32/09 od 30. 11. 2009. godine, o prestanku statusa stalno zaposlenog zastupnika;
 6. Verifikacija Odluke, broj: 03/5-50-1-11-32/09 od 2. 12. 2009. godine, o dodjeli jednokratne novčane pomoći;
 7. Verifikacija Odluke, broj: 03/5-50-1-11-32/09 od 17. 12. 2009. godine, o prestanku statusa stalno zaposlenog zastupnika;
 8. Verifikacija Odluke, broj: 03/5-50-1-11-32/09 od 17. 12. 2009. godine, o odobrenju sredstava za kupnju darova;
 9. Razmatranje Prijedloga odluke o izmjenama Pravilnika o financijsko-materijalnom poslovanju Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, broj: 03/5-50-1-17-16-2/07 od 16. 4. 2007. godine;
 10. Utvrđivanje kriterija o okolnostima pod kojima se mogu otkazati službena putovanja u Parlamentarnoj skupštini BiH;
 11. Razmatranje Inicijative Kluba zastupnika SDP-a, broj: 01-50-1-15-471/09 od 31. 3. 2009. godine (Inicijativa usvojena na nastavku 64. sjednice Zastupničkog doma, održanom 7. 12. 2009. godine);
 12. Razmatranje Zaključka Odbora za žalbe građana broj: 03-50-1-1034-4-5/09 od 4. 12. 2009. godine