MENI

27. sjednica Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove

15.6.2009. 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 25. sjednice Zajedničkog povjerenstva i Zabilješke s 26. sjednice Zajedničkog povjerenstva od 27. 5. 2009. godine;
 2. Razmatranje Financijskog izvješća o izvršenju Proračuna Parlamentarne skupštine BiH za razdoblje od 1. 1. do 31. 3. 2009. godine;
 3. Razmatranjе:
  a)       Prijedloga odluke o procedurama za ostvarivanje prava na temelju članka 4. stavak (4) Odluke o načinu obračuna plaća i ostalih materijalnih prava zastupnika i izaslanika u Parlamentarnoj skupštini BiH (pročišćeni tekst), broj: 03/5-50-1-11-25,3/09 od 8. 4. 2009. godine;
  b)       Analize o učincima ukidanja naknada, broj: 03-16-3-921/09 od 30. 4. 2009. godine;
  c)       Prijedlogа odluke o izmjenama Odluke o načinu obračuna plaća i ostalih materijalnih prava zastupnika i izaslanika u Parlamentarnoj skupštini BiH (pročišćeni tekst), broj: 03/5-50-1-11-25,3/09 od 8. 4. 2009. godine;
  d)       Zastupničke inicijative Kluba zastupnika SDP-a, broj: 01-50-1-13-93/09 od 31. 3. 2009. godine;
  e)       Zastupničke inicijative Kluba zastupnika SDA za izmjenu Odluke o načinu obračuna plaća i ostalih materijalnih prava zastupnika i izaslanika u Parlamentarnoj skupštini BiH, broj: 03-16-1-123-1/09 od 7. 4. 2009. godine;
  f)        Razmatranje Inicijative Saveza samostalnih sindikata BiH, broj: 01-III-316/09 od 10. 3. 2009. godine za smanjenje troškova ukupne javne potrošnje;
  g)        Članka 7. Odluke Vijeća ministara BiH o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prekovremeni rad, rad u neradne dane, noćni rad i rad u dane državnih praznika u institucijama BiH ("Sl. glasnik BiH", br. 4/09).
 4. Razmatranje Obavijesti tajnika Zajedničke službe Tajništva Parlamentarne skupštine BiH, broj: 03-32-588-1/09 od 18. 5. 2009. godine;
 5. Razmatranje zahtjeva zastupnika koji nemaju status stalno zaposlenog u Parlamentarnoj skupštini BiH za ostvarivanje prava na temelju članka 4. stavak (4) Odluke o načinu obračuna plaća i ostalih materijalnih prava zastupnika i izaslanika u Parlamentarnoj skupštini BiH (pročišćeni tekst), broj: 03/5-50-1-11-25,3/09 od 8. 4. 2009. godine;
 6. Verifikacija Odluke, broj: 03/5-50-1-11-26/09 od 6. 5. 2009. godine, o prestanku statusa stalno zaposlenog zastupnika;
 7. Razmatranje Informacije Sektora za međunarodne odnose i protokol o obvezi Parlamentarne skupštine BiH plaćanja penala zbog otkazivanja putovanja, broj: 03-05-33/09 od 6. 4. 2009. godine;
 8. Razmatranje Zahtjeva, broj: 01-05-4/08 od 15. 12. 2008. godine, za povrat sredstava;
 9. Razmatranje Obavijesti Službe za zajedničke poslove institucija BiH, po Odluci Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove broj: 03/5-50-1-11-22,6/09 od 17. 2. 2009. godine;
 10. Razmatranje odgovora Službe za zajedničke poslove institucija BiH, broj: 05/1-50-8-471-1/09 od 4. 3. 2009. godine, o rasporedu garažnog i parkirališnog prostora;
 11. Razmatranje:
  a)       Zahtjeva za davanje suglasnosti za kupovinu dara, broj: 01-50-1-13-97/09 od 12. 5. 2009. godine;
  b)      Prijedloga pravilnika o protokolarnim darovima Parlamentarne skupštine BiH.
 12. Informacija o stajalištima Kolegija Zastupničkog doma, broj: 01-50-1-13-92/09 od 24. 3. 2009. godine i broj: 01,02-16-1-75-1/09 od 24. 3. 2009. godine, u vezi sa zaključcima Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove za pripreme programa ublažavanja posljedica ekonomske krize;
 13. Razmatranje:
  a)      Prijedloga rasporeda uredskog prostora u zgradi Parlamentarne skupštine BiH od 29. 4. 2009. godine;
  b)      Dopisa Odbora državne službe za žalbe, broj: 01-13/09 od 17. 2. 2009. godine;
  c)      Priziva tajnice Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH, broj: 01,02,03-50-3-576/09 od 6. 5. 2009. godine.
 14. Upoznavanje s Dopisom Kolegija Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-50-1-13-93/09 od 31. 3. 2009. godine i Dopisom Kolegija Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, broj: 02-50-1-24-26-2/09 od 15. 4. 2009. godine, u vezi s trajnim smještajem Središnjeg izbornog povjerenstva BiH;
 15. Razmatranje Nacrta izvješća o posjetu Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskog sabora i upoznavanje s Dopisom Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove od 24. 3. 2009. godine;
 16. Utvrđivanje kriterija za angažiranje stručnjaka i svjedoka za potrebe povjerenstava i drugih radnih tijela domova.