MENI

19. сједница Заједничкe комисијe за административне послове

17.11.2008. 11:00 сала 2/II

Дневни ред:


 1. Усвајање Записника са 18. сједнице Заједничке комисије;
 2. Разматрање Извјештаја о извршењу буџета Парламентарне скупштине БиХ за период од 01.01. до 30.09.2008. године;
 3. Разматрање Предлога измјена и допуна Одлуке о начину обрачуна плата и осталих материјалних права посланика и делегата у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине (пречишћени текст), број: 03/5–50-1-17-3а-10/08, од 26.02.2008. године;
 4. Разматрање Анализе учинка примјене Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ;
 5. Информација Колегијума Заједничке комисије о обављеном разговору са представницима Канцеларије за ревизију институција БиХ, број: 03/5-50-1-17-19/08, од 14.10.2008. године;
 6. Информација у вези са спровођењем поступка за избор хотелског смјештаја за посланике и делегате;
 7. Утврђивање критеријума за ВИСА картицу и услова за њено коришћење при обављању међународних активности чланова Парламентарне скупштине БиХ;
 8. Информација у вези са Захтјевом бивших административних комисија оба дома за аутентично тумачење члана 55. став 6. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине ("Сл. гласник БиХ", бр. 26/04, 7/05 и 48/05), број: 01/7,02/3-50-1-17-4-17/06, од  09.03.2006.;
 9. Разматрање Захтјева Хилме Неимарлије, број: 03/5-34-7-879/08, од 22.07.2008. године;
 10. Верификација Одлуке Колегијума Заједничке комисије за административне послове, број: 03/5-50-1-17-19,3/08, од 23.10.2008. године, о стицању статуса стално запосленог посланика у складу са захтјевом Бајазита Јашаревића;
 11. Доношење одлуке о стицању статуса стално запосленог делегата у складу са захтјевом Адема Ибрахимпашића;
 12. Разматрање Захтјева Иве Мире Јовића, број: 02-34-3-134/08, од 17.09.2008. године ;
 13. Разматрање Захтјева шефа Делегације Парламентарне скупштине БиХ у Парламентарној скупштини ОЕБС-а, број: 04/3,03/11-05-211/08, од 03.10.2008. године;
 14. Разматрање Захтјева шефа Делегације Парламентарне скупштине БиХ у Парламентарној скупштини ОЕБС-а, број: 04/3,03/11-05-211/08, од 25.09.2008.;
 15. Разматрање Захтјева Азре Алајбеговић, број: 03/5-34-7-151-1/08, од 27.10.2008. године  за накнаду трошкова учења енглеског језика;
 16. Разматрање Информације, број: 03-34-3-403/08, од 20.05.2008. године, сачињене у складу са Закључком Заједничке комисије, број: 03/5-50-1-17-13,2ф/08, од 24.04.2008. године, којим су тражени одговори на питања постављена на 14. сједници, и то:
  а) како се спроводе тендери за куповину авио-карата,
  б) да ли су у буџету предвиђена средства за пријем 11 приправника који ће обавити приправнички стаж у клубовима, и
  ц) када ће се моћи набавити телефон и рачунар у Мјешовитом клубу посланика (на 14. и 15. сједници Заједничке комисије разматрање ове тачке одгођено је за наредну сједницу).