MENI

19. sjednica Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove

17.11.2008. 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 18. sjednice Zajedničkog povjerenstva;
 2. Razmatranje Izvješća o izvršenju Proračuna Parlamentarne skupštine BiH za razdoblje od 1. 1. do 30. 9. 2008.;
 3. Razmatranje Prijedloga izmjena i dopuna Odluke o načinu obračuna plaća i ostalih materijalnih prava zastupnika i izaslanika u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (pročišćeni tekst), broj: 03/5–50-1-17-3a-10/08 od 26. 2. 2008.;
 4. Razmatranje Analize učinka primjene Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH;
 5. Informacija Kolegija Zajedničkog povjerenstva o obavljenom razgovoru s predstavnicima Ureda za reviziju institucija BiH, broj: 03/5-50-1-17-19/08 od 14. 10. 2008.;
 6. Informacija u vezi s provođenjem postupka za izbor hotelskog smještaja za zastupnike i izaslanike;
 7. Utvrđivanje kriterija za visa karticu i uvjeta za njezinu uporabu pri obavljanju međunarodnih aktivnosti članova Parlamentarne skupštine BiH;
 8. Informacija u vezi sa Zahtjevom bivših administrativnih povjerenstava obaju domova za autentičnim tumačenjem članka 55. stavak (6). Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 26/04, 7/05 i 48/05), broj: 01/7,02/3-50-1-17-4-17/06 od 9. 3. 2006.;
 9. Razmatranje Zahtjeva Hilme Neimarlije broj: 03/5-34-7-879/08 od 22. 7. 2008;
 10. Verifikacija Odluke Kolegija Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove, broj: 03/5-50-1-17-19,3/08 od 23. 10. 2008., o stjecanju statusa stalno zaposlenog zastupnika sukladno zahtjevu Bajazita Jašarevića;
 11. Donošenje Odluke o stjecanju statusa stalno zaposlenog izaslanika sukladno zahtjevu Adema Ibrahimpašića;
 12. Razmatranje Zahtjeva Ive Mire Jovića broj: 02-34-3-134/08 od 17. 9. 2008. ;
 13. Razmatranje Zahtjeva šefa Stalnog izaslanstva Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini OESS-a, broj: 04/3,03/11-05-211/08 od 3. 10. 2008.;
 14. Razmatranje Zahtjeva šefa Stalnog izaslanstva Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini OESS-a, broj: 04/3,03/11-05-211/08 od 25. 09. 2008.;
 15. Razmatranje Zahtjeva Azre Alajbegović broj: 03/5-34-7-151-1/08 od 27. 10. 2008., za naknadu troškova učenja engleskog jezika;
 16. Razmatranje Informacije broj: 03-34-3-403/08 od 20. 5. 2008., sačinjene sukladno Zaključku  Zajedničkog povjerenstva broj: 03/5-50-1-17-13,2f/08 od 24. 4. 2008., kojim su traženi odgovori na pitanja postavljena na 14. sjednici, i to:
  a) kako se provode tenderi za kupovinu zrakoplovnih karata,
  b) jesu li  proračunom predviđena sredstva za prijem 11 vježbenika koji će obaviti vježbenički staž u klubovima i
  c) kada će se moći nabaviti telefon i računalo u Mješovitom klubu zastupnika (na 14. i 15. sjednici Zajedničkog povjerenstva ova točka odgođena za sljedeću sjednicu).