MENI

19. sjednica Zajedničke komisije za administrativne poslove

17.11.2008 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 18. sjednice Zajedničke komisije;
 2. Razmatranje Izvještaja o izvršenju budžeta Parlamentarne skupštine BiH za period od 1.1.2008. do 30.9.2008.;
 3. Razmatranje Prijedloga izmjena i dopuna Odluke o načinu obračuna plaća i ostalih materijalnih prava poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (prečišćeni tekst), broj: 03/5–50-1-17-3a-10/08, od 26.2.2008.;
 4. Razmatranje Analize učinka primjene Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH;
 5. Informacija Kolegija Zajedničke komisije o obavljenom razgovoru s predstavnicima Ureda za reviziju institucija BiH, broj: 03/5-50-1-17-19/08, od 14.10.2008.;
 6. Informacija u vezi s provođenjem postupka za izbor hotelskog smještaja za poslanike i delegate;
 7. Utvrđivanje kriterija za viza karticu i uslova za njeno korištenje prilikom obavljanja  međunarodnih aktivnosti članova Parlamentarne skupštine BiH;
 8. Informacija u vezi sa Zahtjevom bivših administrativnih komisija oba doma za autentičnim tumačenjem člana 55. stav 6. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 26/04, 7/05 i 48/05), broj: 01/7,02/3-50-1-17-4-17/06, od 9.3.2006.;
 9. Razmatranje Zahtjeva Hilme Neimarlije, broj: 03/5-34-7-879/08, od 22.7.2008;
 10. Verifikacija Odluke Kolegija Zajedničke komisije za administrativne poslove, broj: 03/5-50-1-17-19,3/08, od 23.10.2008., o sticanju statusa stalno zaposlenog poslanika u skladu sa zahtjevom Bajazita Jašarevića;
 11. Donošenje odluke o sticanju statusa stalno zaposlenog delegata u skladu sa zahtjevom Adema Ibrahimpašića;
 12. Razmatranje Zahtjeva Ive Mire Jovića, broj: 02-34-3-134/08, od 17.9.2008. ;
 13. Razmatranje Zahtjeva šefa stalne delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini OSCE-a, broj: 04/3,03/11-05-211/08, od 3.10.2008.;
 14. Razmatranje Zahtjeva šefa stalne delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini OSCE-a, broj: 04/3,03/11-05-211/08, od 25.9.2008.;
 15. Razmatranje Zahtjeva Azre Alajbegović, broj: 03/5-34-7-151-1/08, od 27.10.2008., za naknadu troškova učenja engleskog jezika;
 16. Razmatranje Informacije, broj: 03-34-3-403/08, od 20.5.2008., sačinjene u skladu sa Zaključkom Zajedničke komisije, broj: 03/5-50-1-17-13,2f/08, od 24.4.2008., kojim su traženi odgovori na pitanja postavljena na 14. sjednici, i to:
  a) kako se provode tenderi za kupovinu avio-karata,
  b) da li su u budžetu predviđena sredstva za prijem 11 pripravnika koji će obaviti pripravnički staž u klubovima, i
  c) kada će se moći nabaviti telefon i računar u Mješovitom klubu poslanika (na 14. i 15. sjednici Zajedničke komisije ova tačka odgođena za narednu sjednicu).