MENI

17. sjednica Zajedničke komisije za administrativne poslove

29.9.2008 13:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 16. sjednice Zajedničke komisije za administrativne poslove;
  2. Razmatranje Zahtjeva delegata Hilme Neimarlije, broj: 03/5-34-7-879/08, od 22.7.2008.;
  3. Razmatranje prijedloga Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH u vezi s obračunom naknada za rad u komisijama i ad hoc komisijama članova Parlamentarne skupštine BiH;
  4. Razmatranje Zahtjeva delegata Alme Čolo, broj: 03/6-50-3-975/08, od 15.8.2008., za preispitivanje člana 2. Odluke, broj:03/5-50-1-17-15,5/08, od 28.7.2008., Zajedničke komisije za administrativne poslove, kojim je izmijenjen koeficijent za obračun poslaničkog, odnosno delegatskog paušala;
  5.  Razmatranje Zahtjeva za odobrenje troškova za rad Vijeća nacionalnih manjina;
  6. Preispitivanje Zaključka Zajedničke komisije za administrativne poslove, broj: 03/5-50-1-17-15,2g/08, od 28.7.2008., o obračunu akontacije putnih troškova za inozemstvo;
  7. Razmatranje Prijedloga Kolegija Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH, broj: 03-34-1-895/08, od 12.9.2008., za izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine BiH, broj: 03-34-7-251/06, od 6.4.2008.;
  8. Razmatranje Zahtjeva Kolegija Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH, broj: 03-16-1-1063/08 od 16.9.2008.,  za upotrebu sredstava tekuće rezerve;
  9. Razmatranje Obavještenja o stavovima Zajedničkog kolegija oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-50-3-649/08, od 4.9.2008. i Obavještenja o stavovima Kolegija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-50-1-20-57=8, od 5.9.2008.,  u vezi s Inicijativom za izmjene i dopune akata Parlamentarne skupštine BiH;
  10. Razmatranje Prijedloga Kolegija Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH, broj: 03-34-1-1042/08, od 11.9.2008., za utvrđivanje visine naknade na osnovnu plaću Davorki Čaplinski za privremeno obavljanje poslova sekretara Komisije za finansije i budžet Doma naroda.