MENI

17. сједница Заједничкe комисијe за административне послове

29.9.2008. 13:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 16. сједнице Заједничке комисије за административне послове;
  2. Разматрање Захтјева делегата Хилме Неимарлије, број: 03/5-34-7-879/08, од 22.07.2008;
  3. Разматрање предлога Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ у вези с обрачуном накнада за рад у комисијама и ад хок комисијама чланова Парламентарне скупштине БиХ;
  4. Разматрање Захтјева делегата Алме Чоло број: 03/6-50-3-975/08, од 15.08.2008, за преиспитивање члана 2. Одлуке број:03/5-50-1-17-15,5/08, од 28.07.2008, Заједничке комисије за административне послове, којим је измијењен коефицијент за обрачун посланичког, односно делегатског паушала;
  5. Разматрање Захтјева за одобрење трошкова за рад Савјета националних мањина;
  6. Преиспитивање Закључка Заједничке комисије за административне послове број: 03/5-50-1-17-15,2г/08, од 28.07.2008, о обрачуну аконтације путних трошкова за иностранство;
  7. Разматрање Предлога Колегијума Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ, број: 03-34-1-895/08, од 12.09.2008, за измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Секретаријату Парламентарне скупштине БиХ, број: 03-34-7-251/06, од 06.04.2008;
  8. Разматрање Захтјева Колегијума Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ број: 03-16-1-1063/08, од 16.09.2008,  за употребу средстава текуће резерве;
  9. Разматрање Обавjештења о ставовима Заједничког колегијума оба дома Парламентарне скупштине БиХ број: 01,02-50-3-649/08, од 4.9.2008. и Обавјештења о ставовима Колегијума Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ број: 01-50-1-20-57/08, од 05.09.2008,  у вези с Иницијативом за измјене и допуне аката Парламентарне скупштине БиХ;
  10. Разматрање Предлога Колегијума Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ број: 03-34-1-1042/08, од 11.09.2008, за утврђивање висине накнаде на основну плату Даворки Чаплински за привремено обављање послова секретара Комисије за финансије и буџет Дома народа.