MENI

14. сједница Заједничкe комисијe за административне послове

10.6.2008. 11.00 сала 2/II

Дневни ред:


 1. Усвајање Записника са 13. сједнице Заједничке комисије;
 2. Разматрање Извјештаја о извршењу Буџета за период јануар –март 2008. године;
 3. Разматрање Предлога измјена Одлуке о организацији Секретаријата Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине;
 4. Разматрање Предлога Секретаријата Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за распоред простора у згради Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине;
 5. Разматрање дописа Колегијума Дома народа, број: 02-50-1-24-14-3/08 од 14.05.2008. године;
 6. Разматрање Извјештаја Заједничке комисије за административне послове Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине о посјети Одбору за избор, именовања и управне послове Хрватског сабора, обављеној 13.05.2008. године;
 7. Разматрање Информације о начину обрачуна дневница у земљи и иностранству, по Закључку Заједничке комисије за административне послове, број: 03/5-50-1-17-13,2а/08 од 24.04.2008. године;
 8. Разматрање Информације, број: 03-34-3-403/08 од 20.05.2008. године, сачињене у складу са Закључком Заједничке комисије, број: 03/5-50-1-17-13,2ф/08 од 24.04.2008. године;
 9. Разматрање иницијативе за измјене и допуне Одлуке о начину обрачуна плата и осталих материјалних права посланика и делегата у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине (пречишћени текст), број: 03/5-50-1-17-3а-10/08 од 26.02.2008. године;
 10. Разматрање иницијативе за допуну Правилника о начину и условима кориштења интерних и екстерних услуга-репрезентације, ПТТ услуга, службених путовања, службеног возила, службене одјеће, штампе и стручне литературе у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине (пречишћени текст), број: 03/5-50-1-17-11а-3/07 од 25.05.2007. године;
 11. Разматрање Закључка Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, број: 01-50-1-15-28/08 од 07.05.2008. године;
 12. Разматрање дописа Колегијума Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, број: 01-02-7-19/08 од 16.4.2008. године