MENI

14. sjednica Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove

10.6.2008. 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 13. sjednice Zajedničkog povjerenstva;
 2. Razmatranje Izvješća o izvršenju Proračuna za razdoblje siječanj – ožujak 2008. godine;
 3. Razmatranje Prijedloga izmjena Odluke o ustroju Tajništva Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
 4. Razmatranje Prijedloga Tajništva Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za raspored prostorija u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
 5. Razmatranje dopisa Kolegija Doma naroda, broj: 02-50-1-24-14-3/08 od 14.5.2008. godine;
 6. Razmatranje Izvješća Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o posjetu Odboru za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskog sabora, obavljenom 13.5.2008. godine;
 7. Razmatranje Informacije o načinu obračuna dnevnica u zemlji i inozemstvu, po Zaključku Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove, broj: 03/5-50-1-17-13,2a/08 od 24.4.2008. godine;
 8. Razmatranje Informacije broj: 03-34-3-403/08 od 20.5.2008. godine, sačinjene sukladno Zaključku Zajedničkog povjerenstva, broj: 03/5-50-1-17-13,2f/08 od 24.4.2008. godine;
 9. Razmatranje inicijative za izmjene i dopune Odluke o načinu obračuna plaća i ostalih materijalnih prava zastupnika i izaslanika u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (pročišćeni tekst), broj: 03/5-50-1-17-3a-10/08 od 26.2.2008.;
 10. Razmatranje inicijative za dopunu Pravilnika o načinu i uvjetima korištenja internih i eksternih usluga-reprezentacije, PTT usluga, službenih putovanja, službenog vozila, službene odjeće, tiska i stručne literature u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (pročišćeni tekst), broj: 03/5-50-1-17-11a-3/07 od 25.5.2007. godine;
 11. Razmatranje Zaključka Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, broj: 01-50-1-15-28/08 od 7.5.2008. godine;
 12. Razmatranje dopisa Kolegija Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, broj: 01-02-7-19/08 od 16.4.2008. godine