MENI

13. sjednica Zajedničke komisije za administrativne poslove

24.4.2008 8:30 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 12. sjednice Zajedničke komisije;
  2. Razmatranje primjedbi Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH na Prijedlog zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH;
  3. Utvrđivanje prijedloga za izmjene i dopune Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH – Dopis Ad hoc komisije za pripremu izmjena i dopuna, te prečišćenog teksta Poslovnika, broj: 01-50-1-57-4/08, od 9.4.2008.;
  4. Odgovor Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH po Zaključku Zajedničke komisije, broj: 03/50-1-17-12,2a/08, od 1.4.2008.;
  5. Razmatranje Informacije Zajedničke službe Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, broj: 03-50-3-258/08, od 19.2.2008.,–izvršenje Zaključka Zajedničke komisije, broj: 03/5-50-1-17-2c-9/08, od 31.1.2008.;
  6. Informacija o posjeti Hrvatskom saboru-realizacija zaključka Zajedničke komisije od 26.2.2008.;
  7. Informacija o stavu Kolegija Doma naroda u vezi s dopisom Zajedničke komisije za administrativne poslove, broj: 03/5-50-1-17-1a-9/08, od 4.2.2008., – Zaključak Zajedničke komisije od 31.1.2008.;
  8. Informacija o ostavci na članstvo u Zajedničkoj komisiji za administrativne poslove;