MENI

13. сједница Заједничкe комисијe за административне послове

24.4.2008. 08.30 сала 2/I

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 12. сједнице Заједничке комисије;
  2. Разматрање примједаба Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ на Предлог закона о платама и накнадама у институцијама БиХ;
  3. Утврђивање предлога за измјене и допуне Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ – Допис Ад хок комисије за припрему измјена и допуна, те пречишћеног текста Пословника, број: 01-50-1-57-4/08, од 09.04.2008. године;
  4. Одговор Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ по Закључку Заједничке комисије, број: 03/50-1-17-12,2а/08 од 01.04.2008. године;
  5. Разматрање Информације Заједничке службе Секретаријата Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, број: 03-50-3-258/08 од 19.02.2008. године – реализација Закључка Заједничке комисије, број: 03/5-50-1-17-2ц-9/08 од 31.01.2008. године;
  6. Информација о посјети Хрватском сабору-реализација закључка Заједничке комисије од 26.02.2008. године;
  7. Информација о ставу Колегијума Дома народа у вези са дописом Заједничке комисије за административне послове, број: 03/5-50-1-17-1а-9/08 од 04.02.2008. године –Закључак Заједничке комисије од 31.01.2008. године;
  8. Информација о оставци на чланство у Заједничкој комисији за административне послове;