MENI

03. сједница Заједничкe комисијe за административне послове

25.5.2007. 11:00 сала 2/II

Дневни ред:


 1. Усвајање Записника са 2. сједнице Заједничке комисије;
 2. Разматрање Извјештаја о извршењу Буџета за период јануар-март 2007. године;
 3. Разматрање Извјештаја о ревизији Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за 2006. годину;
 4. Разматрање Захтјева бившег посланика др Сеада Авдића, број: 03-34-1-62/07, од 07.02.2007. године;
 5. Разматрање Захтјева Боже Рајића за стицање статуса стално запосленог делегата у Дому народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине;
 6. Разматрање Захтјева Салка Соколовића за стицање статуса стално запосленог посланика у Представничком дому Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине;
 7. Разматрање Захтјева Ибрахима Ђедовића за прекид професионалног радног односа у Парламентарној скупштини БиХ;
 8. Разматрање Захтјева бившег посланика Мирсада Ћемана за новчану помоћ због смртног случаја два члана његове уже породице, број: 01-16-1-777/07, од 09.05.2007. године;
 9. Разматрање Захтјева посланика Хусеина Нанића за плаћање трошкова курса учења страног језика, број: 01-16-3-720/07, од 26.04.2007. године;
 10. Разматрање Упита посланика Азре Алајбеговић, број: 01-50-3-793/07, од 11.05.2007. године;
 11. Разматрање Предлога Колегијума Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ, број: 03-34-1-581-1/07, од 09.05.2007. године;
 12. Разматрање обавезног годишњег Извјештаја о накнадама по члану 7. став (8) Правилника о платама и накнадама запослених у Секретаријату Парламентарне скупштине БиХ (пречишћени текст), број: 01/7,02/3-50-1-17-4-19/06, од 21.06.2006. године;
 13. Именовање три члана из Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине у Комисију за избор и именовање (Изборни закон члан 2.5. став 3);
 14. Верификација пречишћеног текста Правилника о начину и условима коришћења интерних и екстерних услуга-репрезентације, ПТТ услуга, службеног возила, службене одјеће, штампе и стручне литературе у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине (пречишћени текст), број: 01/7-50-1-7-12-41/06, од 31.10.2006., и број: 02/3-50-1-14-5-45/06, од 7.11.2006. године;
 15. Разматрање Предлога одлуке о измјенама и допунама Правилника о платама и накнадама запослених у Секретаријату Парламентарне скупштине БиХ (пречишћени текст), број: 01/7,02/3-50-1-17-4-19/06, од 21.06.2006. године, предлагач: Колегијум Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ;
 16. Разматрање Предлога одлуке о измјенама и допунама Одлуке о начину обрачуна плата и осталих материјалних права посланика и делегата у Парламентарној скупштини БиХ (пречишћени текст), број: 01/7,02/3-50-1-17-3-19/06, од 21.06.2006. године, предлагач: Колегијум Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ;
 17. Разматрање Предлога о промјени начина исплате путних трошкова у земљи, број: 03-16-3-806/07, од 11.05.2007. године.