MENI

03. sjednica Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove

25.5.2007. 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Zajedničkog povjerenstva;
 2. Razmatranje Izvješća o izvršenju Proračuna za razdoblje siječanj-ožujak 2007. godine;
 3. Razmatranje Izvješća o reviziji Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za 2006. godinu;
 4. Razmatranje Zahtjeva bivšeg zastupnika dr. Seada Avdića, broj: 03-34-1-62/07, od 7.2.2007. godine;
 5. Razmatranje Zahtjeva Bože Rajića za stjecanje statusa stalno zaposlenog izaslanika u Domu naroda;
 6. Razmatranje Zahtjeva Salke Sokolovića za stjecanje statusa stalno zaposlenog zastupnika u Zastupničkom domu;
 7. Razmatranje Zahtjeva Ibrahima Đedovića za prekid profesionalnog radnog odnosa u Parlamentarnoj skupštini BiH;
 8. Razmatranje Zahtjeva bivšeg zastupnika Mirsada Ćemana za novčanu potporu zbog smrtnog slučaja dvaju članova njegove uže obitelji, broj: 01-16-1-777/07 od 9.5.2007. godine;
 9. Razmatranje Zahtjeva zastupnika Huseina Nanića za plaćanje troškova tečaja učenja stranog jezika, broj: 01-16-3-720/07 od 26.4.2007. godine;
 10. Razmatranje Upita zastupnice Azre Alajbegović, broj: 01-50-3-793/07 od 11.5.2007. godine;
 11. Razmatranje Prijedloga Kolegija Tajništva Parlamentarne skupštine BiH, broj: 03-34-1-581-1/07 od 9.5.2007. godine;
 12. Razmatranje obveznog Godišnjeg Izvješća o naknadama po članku 7. stavak (8) Pravilnika o plaćama i naknadama zaposlenih u Tajništvu Parlamentarne skupštine BiH (pročišćeni tekst), broj: 01/7,02/3-50-1-17-4-19/06 od 21.6.2006. godine;
 13. Imenovanje triju članova Zajedničkog povjerenstva iz Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH u Povjerenstvo za izbor i imenovanje (Izborni zakon BiH, članak 2.5. stavak 3.);
 14. Verifikacija pročišćenog teksta Pravilnika o načinu i uvjetima korištenja internih i eksternih usluga-reprezentacije, PTT usluga, službenog vozila, službene odjeće, tiska i stručne literature u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (pročišćeni tekst), broj: 01/7-50-1-7-12-41/06, od 31.10.2006., i broj: 02/3-50-1-14-5-45/06, od 7.11.2006. godine;
 15. Razmatranje Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obračuna plaća i ostalih materijalnih prava zastupnika i izaslanika u Parlamentarnoj skupštini BiH (pročišćeni tekst), broj: 01/7,02/3-50-1-17-3-19/06 od 21.6.2006. godine, Predlagatelj: Kolegij Tajništva Parlamentarne skupštine BiH;
 16. Razmatranje Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i naknadama zaposlenih u Tajništvu Parlamentarne skupštine BiH (pročišćeni tekst), broj: 01/7,02/3-50-1-17-4-19/06 od 21.6.2006. godine, Predlagatelj: Kolegij Tajništva Parlamentarne skupštine BiH;
 17. Razmatranje Prijedloga o promjeni načina isplate putnih troškova u zemlji, broj: 03-16-3-806/07 od 11.5.2007. godine.