MENI

Комисија за саобраћај и комуникације

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ: Јовановић, Милош
ПРВИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Морањкић, Мухамед
ДРУГИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Лозанчић, Иво
ЧЛАНОВИ: Бешлагић, Селим
Хаџић, Изет
Хускић, Адем
Мишић, Ненад
Сопта, Ружа
Живковић, Милорад

 

Надлежности

Комисија за саобраћај и комуникације разматра питања која се односе на:

  • путне исправе;
  • боравак и кретање странаца;
  • односе са Интерполом;
  • успостављање и функционисање заједничких и међународних комуникација;
  • регулисање међуентитетског саобраћаја;
  • контролу ваздушног саобраћаја;
  • контролу фреквенција.

Комисија разматра и друга питања из области саобраћаја и комуникација.

Сједнице