MENI

04. sjednica Komisije za saobraćaj i komunikacije

28.10.2003 10:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Komisije za promet i komunikacije;
  2. Utvrđivanje prijedloga zaključaka u vezi s Informacijom Vijeća ministara BiH o dosadašnjim aktivnostima na izgradnji autoputa Koridor Vc;
  3. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.