MENI

05. sjednica Komisije za saobraćaj i komunikacije

11.2.2004 11:00 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Verificiranje zapisnika 4. sjednice Komisije za promet i komunikacije;
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o osnivanju Kompanije za prijenos električne energije u Bosni i Hercegovini (predlagač:Vijeće ministara BiH);
  3. Razmatranje Prijedloga zakona o osnivanju Nezavisnog operatera sistema za prijenosni sistem u Bosni i Hercegovini (predlagač:Vijeće ministara BiH);
  4. Razmatranje Prijedloga zakona o Auto-moto savezu Bosne i Hercegovine (predlagač:poslanik Momčilo Novaković);
  5. Razmatranje prijedloga za izradu Orijentacionog radnog plana za 2004. godinu i
  6. Tekuća pitanja.

       Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.