MENI

22. sjednica Komisije za saobraćaj i komunikacije

5.12.2005 14:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Verificiranje Zapisnika 21. sjednice, održane 15.09.2005.godine,
  2. Prijedlog zakona o Agenciji za informaciono društvo Bosne i Hercegovine, predlagač Vijeće ministara BiH,
  3. Zahtjev Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema za prenosni sistem u BiH za tumačenje člana 47. Zakona o osnivanju Nezavisnog operatora sistema za prenosni sistem u BiH,
  4. Ostala pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.