MENI

Komisija za promet i komunikacije

 

Nadležnosti

Komisija za promet i komunikacije razmatra pitanja koja se odnose: 

  • na putne isprave;
  • na boravak i kretanje stranaca;
  • na odnose s Interpolom;
  • na uspostavu i funkcioniranje zajedničkih i međunarodnih komunikacija;
  • na reguliranje međuentitetskog prometa;
  • na nadzor zračnog prometa;
  • na nadzor frekvencija.

 

Komisija razmatra i druga pitanja iz područja prometa i komunikacija.

 

Sjednice