MENI

22. сједница Комисије за спољну и трговинску политику Дома народа

28.7.2004.

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 21. сједнице Комисије;
  2. Приједлог закона о Агенцији за унапређење иностраних инвестиција у Босни и Херцеговини – предлагач Вијеће министара БиХ;
  3. Приједлог закона о Јавном РТВ систему Босне и Херцеговине – предлагач Вијеће министара БиХ;
  4. Приједлог закона о Јавном РТВ сервису – предлагач Вијеће министара БиХ;
  5. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити потрошача у Босни и Херцеговини – предлагач Вијеће министара БиХ;
  6. Приједлог закона о измјенама Закона о царинској политици Босне и Херцеговине – предлагач Вијеће министара БиХ;
  7. Извјештај о активностима Дома народа у вези са имплементацијом обавеза Босне и Херцеговине из Студије изводљивости, ради отпочињања преговора о Споразуму о стабилизацији и придруживању са Европском унијом;
  8. Приједлог критерија за формирање група за пријатељство;
  9. Текућа питања.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.