MENI

19. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku Doma naroda

18.6.2004.

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 18. sjednice Komisije;
  2. Saglasnost za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o zaštiti i očuvanju određene kulturne svojine - predlagač Predsjedništvo BiH;
  3. Saglasnost za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Republike Albanije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša - predlagač Predsjedništvo BiH;
  4. Saglasnost za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Albanije o slobodnoj trgovini - predlagač Predsjedništvo BiH;
  5. Saglasnost za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Rumunije o slobodnoj trgovini - predlagač Predsjedništvo BiH;
  6. Saglasnost za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Savjeta ministara Srbije i Crne Gore o uslovima putovanja državljana dvije države - predlagač Predsjedništvo BiH;
  7. Saglasnost za ratifikaciju Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji (ETS 132), otvorena za potpisivanje 5. maja 1989. godine u Strazburu, sa Protokolom o izmjenama Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji, otvorenim za prihvatanje 1. oktobra 1998. godine - predlagač Predsjedništvo BiH;
  8. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnom obliku i jeziku.