MENI

13. сједница Комисије за спољну и трговинску политику Дома народа

29.12.2003.

Дневни ред:

 1. Усвајање записника са 12. сједнице Комисије;
 2. Извјештај о раду Комисије за вањску и трговинску политику за период 17. јуни - 27. новембар 2003. године;
 3. Годишњи извјештај о раду Комисије за 2003. годину;
 4. Извјештај о активностима Комисије према другим органима и тијелима у Парламентарној скупштини БиХ, бх институцијама и осталим:
  (а)   Формирање група за пријатељство са другим земљама;
  (б)   Разрјешење статуса секретара домова и секретара Заједничке службе Секретаријата ПС БиХ;
  (ц)   Функционирање Вијећа министара БиХ и његових министарстава;
  (д)   Визни режим;
  (е)   Стање и кадровска попуњеност у Министарству вањских послова БиХ и ДКП мрежи;
  (ф)  Активности на потписивању међународних уговора и царинска политика са могућношћу укључивања ПС БиХ у неке од активности;
  (г)   Унапређење рада ИНДОК службе ПС БиХ;
  (х)   Посјете Комисије за вањске послове Представничког дома другим државама;
  (и)   Могућности бх привреде, тзв. “Привредна карта”.
 5. Текућа питања.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.