MENI

04. сједница Комисије за спољну и трговинску политику Дома народа

20.3.2003.

Дневни ред:

 1. Усвајање Записника са 2. сједнице Комисије за вањску и трговинску политику;
 2. Приједлог Одлуке о ратификацији Уговора између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске о измјени Уговора између Владе Босне и Херцеговине и Владе Републике Хрватске о потицању и узајамној заштити улагања, предлагач Предсједништво БиХ;
 3. Приједлог одлуке о ратификацији Споразума између Босне и Херцеговине и Уједињеног Краљевства Велике Британије и Сјеверне Ирске о унапређењу и заштити инвестиција, предлагач Предсједништво БиХ;
 4. Приједлог одлуке о ратификацији Уговора између влада балканских земаља о економској и научно-техничкој сарадњи у области пољопривреде, предлагач Предсједништво БиХ;
 5. Приједлог одлуке о ратификацији Споразума о петогодишњем програму развојне сарадње 2002. – 2006. између Владе Републике Грчке и Вијећа министара Босне и Херцеговине, предлагач Предсједништво БиХ;
 6. Приједлог одлуке о ратификацији трговинског споразума између Босне и Херцеговине и Владе Републике Индонезије, предлагач Предсједништво БиХ;
 7. Приједлог одлуке о ратификацији Међународне конвенције о заштити биља, предлагач Предсједништво БиХ;
 8. Приједлог одлуке о ратификацији Конвенције о безбједности особља Уједињених нација и придруженог особља, усвојена од Генералне скупштине УН-а 9. децембра 1994. године, предлагач Предсједништво БиХ;
 9. Приједлог одлуке о ратификацији Међународне конвенције о сузбијању терористичких бомбашких напада, усвојена од Генералне скупштине УН-а 15. децембра 1997. године, предлагач Предсједништво БиХ;
 10. Приједлог одлуке о ратификацији Конвенције о обиљежавању пластичних експлозива с циљем откривања, Монтреал, 1. март 1991. године, предлагач Предсједништво БиХ;
 11. Финални извјештај Босне и Херцеговине о стању одрживог развоја за Свјетски самит о одрживом развоју, предлагач Министарство вањске трговине и економских односа БиХ;
 12. Вијеће Европе – Европски суд за људска права – процедура номинирања кандидата за избор судије из Босне и Херцеговине, материјал Министарства вањских послова БиХ, Закључак Предсједништва БиХ, Закључци Вијећа министара БиХ, биографије кандидата;
 13. Приједлози за билатералне сусрете са представницима Молдове, допис Министарства вањских послова БиХ;
 14. Иницијатива за посјету парламентарне делегације из СР Њемачке, допис Министарства вањских послова БиХ;
 15. Информација о кризи у Ираку, информација Министарства вањских послова БиХ са Изјавом (ставом) Предсједништва БиХ;
 16. Текућа питања.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.