MENI

04. сједница Уставно - правне комисије Дома народа

7.4.2003. 11.00

Дневни ред:

 1. Усвајање Записника 3. сједнице Уставно-правне комисије Дома народа;
 2. Приједлог закона о испитивању, жигосању и обиљежавању ручног ватреног оружја и муниције – предлагатељ Вијеће министара БиХ,
 3. Приједлог закона о матици исељеника БиХ – предлагатељ Вијеће министара БиХ,
 4. Приједлог закона о заштити здравља биља – предлагатељ Вијеће министара БиХ,
 5. Приједлог закона о надзору квалитета одређених производа при увозу и извозу – предлагатељ Вијеће министара БиХ,
 6. Приједлог закона о парничном поступку – предлагатељ Вијеће министара БиХ,
 7. Приједлог закона о измјенама и допунама закона о избјеглицама из БиХ и расељеним особама у БиХ – предлагатељ Вијеће министара БиХ,
 8. Приједлог закона о упораби и заштити назива БиХ – предлагатељ Вијеће министара БиХ,
 9. Приједлог закона о Агенцији за рад и запошљавање БиХ – предлагатељ Вијеће министара БиХ,
 10. Приједлог закона о овршном поступку пред судом БиХ – предлагатељ Вијеће министара БиХ,
 11. Текућа питања.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.