MENI

55. sjednica Ustavno - pravne komisije Doma naroda

7.7.2006 10:30

Dnevni red:

  1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi BiH, predlagatelj Vijeće ministara BiH;
  2. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o obrani BiH, predlagatelj Boško Šiljegović;
  3. Prijedlog zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima Bosne i Hercegovine, predlagatelj Vijeće ministara BiH;
  4. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o državljenstvu Bosne i Hercegovine, predlagatelj Vijeće ministara BiH;
  5. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazumaizmeđu Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Grčke o suradnji u borbi protiv kriminala, posebice terorizma, ilegalne trgovine drogom i organiziranog kriminala;
  6. Davanje suglasnosti za ratificiranje Dodatka kojim se mjenja i dopunjuje Sporazum između Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu o uspostavi Ureda registrara za Odsjek I. za ratne zločine i Odsjek II. za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i koropciju Kaznenog i Apelacijskog odjela Suda Bosne i Hercegovine i Posebnog odjela za ratne zločine i Posebnog odjela za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju Tužiteljstva Bosne i Hercegovine;
  7. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.