MENI

04. sjednica Ustavno - pravne komisije Doma naroda

7.4.2003. 11:00

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 3. sjednice Ustavno-pravne komisije Doma naroda;
 2. Prijedlog zakona o ispitivanju, žigosanju i obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije – predlagatelj Vijeće ministara BiH,
 3. Prijedlog zakona o matici iseljenika BiH – predlagatelj Vijeće ministara BiH,
 4. Prijedlog zakona o zaštiti zdravlja bilja – predlagatelj Vijeće ministara BiH,
 5. Prijedlog zakona o nadzoru kvaliteta određenih proizvoda pri uvozu i izvozu – predlagatelj Vijeće ministara BiH,
 6. Prijedlog zakona o parničnom postupku – predlagatelj Vijeće ministara BiH,
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izbjeglicama iz BiH i raseljenim osobama u BiH – predlagatelj Vijeće ministara BiH,
 8. Prijedlog zakona o uporabi i zaštiti naziva BiH – predlagatelj Vijeće ministara BiH,
 9. Prijedlog zakona o Agenciji za rad i zapošljavanje BiH – predlagatelj Vijeće ministara BiH,
 10. Prijedlog zakona o ovršnom postupku pred sudom BiH – predlagatelj Vijeće ministara BiH,
 11. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnom obliku i jeziku.