MENI

03. сједница Уставно - правне комисије Дома народа

12.3.2003. 11.00

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника 3. сједнице Уставно-правне комисије Дома народа;
  2. Приједлог закона о испитивању, жигосању и обиљежавању ручног ватреног оружја и муниције – предлагатељ Вијеће министара БиХ,
  3. Приједлог закона о матици исељеника БиХ – предлагатељ Вијеће министара БиХ,
  4. Приједлог закона о заштити здравља биља – предлагатељ Вијеће министара БиХ,
  5. Приједлог закона о надзору квалитета одређених производа при увозу и извозу – предлагатељ Вијеће министара БиХ,
  6. Приједлог одлуке о ратификацији Међународне конвенције о заштити биља – предлагатељ Предсједништво БиХ,
  7. Приједлог одлуке о ратификацији Конвенције о безбједности особља Уједињених нација и придруженог особља, усвојена од Генералне скупштине УН-а 9.12.1994.године. – предлагатељ Предсједништво БиХ,
  8. Приједлог одлуке о ратификацији међународне Конвенције о сузбијању терористичких бомбашких напада, усвојена од Генералне скупштине УН-а 15.12.1997.године. – предлагатељ Предсједништво БиХ,
  9. Приједлог одлуке о ратификацији Конвенције о обиљежавању пластичних експлозива с циљем откривања, Монтреал 1.3.1991.године – предлагатељ Предсједништво БиХ,
  10. Текућа питања.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.