MENI

03. sjednica Ustavno - pravne komisije Doma naroda

12.3.2003 11:00

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 3. sjednice Ustavno-pravne komisije Doma naroda;
  2. Prijedlog zakona o ispitivanju, žigosanju i obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije – predlagatelj Vijeće ministara BiH,
  3. Prijedlog zakona o matici iseljenika BiH – predlagatelj Vijeće ministara BiH,
  4. Prijedlog zakona o zaštiti zdravlja bilja – predlagatelj Vijeće ministara BiH,
  5. Prijedlog zakona o nadzoru kvaliteta određenih proizvoda pri uvozu i izvozu – predlagatelj Vijeće ministara BiH,
  6. Prijedlog odluke o ratifikaciji Međunarodne konvencije o zaštiti bilja – predlagatelj Predsjedništvo BiH,
  7. Prijedlog odluke o ratifikaciji Konvencije o bezbjednosti osoblja Ujedinjenih nacija i pridruženog osoblja, usvojena od Generalne skupštine UN-a 9.12.1994.godine. – predlagatelj Predsjedništvo BiH,
  8. Prijedlog odluke o ratifikaciji međunarodne Konvencije o suzbijanju terorističkih bombaških napada, usvojena od Generalne skupštine UN-a 15.12.1997.godine. – predlagatelj Predsjedništvo BiH,
  9. Prijedlog odluke o ratifikaciji Konvencije o obilježavanju plastičnih eksploziva s ciljem otkrivanja, Montreal 1.3.1991.godine – predlagatelj Predsjedništvo BiH,
  10. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.