MENI

10. сједница Комисије за спољне послове

13.5.2003.

Дневни ред:

 1. Упознавање чланова Комисије са програмом и подсјетницима за посјете одборима за вањску политику Државног Збора Републике Словеније и Хрватског Сабора у периоду од 26.-30.05.2003.
 2. Давање сугласности за ратификацију:
  а)      Уговора о пријатељству и сурадју између Босне и Херцеговине и Краљевине Шпаније,
  б)      Трговинског споразума између Босне и Херцеговине и Републике Индије;
  ц)      Трговинског споразума између Босне и Херцеговине и Украјине;
  д)      Споразума између Босне и Херцеговине и Украјине о унапређењу и реципрочној заштити инвестиција;
  е)      Протокола о оснивању и функционирању културних центара између Вијећа министара БиХ и Владе Републике Турске;
  ф)       Споразума о консолидирању дуга по Паришком клубу између Босне и Херцеговине и Јапана.

  3.   Текућа питања.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.