MENI

10. sjednica Komisije za vanjske poslove

13.5.2003

Dnevni red:

 1. Upoznavanje članova Komisije sa programom i podsjetnicima za posjete odborima za vanjsku politiku Državnog Zbora Republike Slovenije i Hrvatskog Sabora u periodu od 26.-30.05.2003.
 2. Davanje suglasnosti za ratifikaciju:
  a)      Ugovora o prijateljstvu i suradju između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Španije,
  b)      Trgovinskog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Indije;
  c)      Trgovinskog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Ukrajine;
  d)      Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Ukrajine o unapređenju i recipročnoj zaštiti investicija;
  e)      Protokola o osnivanju i funkcioniranju kulturnih centara između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Turske;
  f)       Sporazuma o konsolidiranju duga po Pariškom klubu između Bosne i Hercegovine i Japana.

   3.   Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.