MENI

39. sjednica Komisije za vanjske poslove

19.6.2006 16:00

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 38. sjednice Komisije;
 2. Davanje suglasnosti za ratificiranje:
  a)      Roterdamske konvencije o proceduri prethodnog obavještavanja o suglasnosti za promet nekih opasnih kemikalija i pesticida u međunarodnoj trgovini – predlagatelj: Predsjedništvo BiH;
  b)      Ugovora o uspostavi energetske zajednice – predlagatelj: Predsjedništvo BiH;
  c)      Ugovora o intelektualnom vlasništvu za integrirana kola – Washington, 26.svibnja 1989. – predlagatelj: Predsjedništvo BiH;
  d)     Sporazuma o zračnom prometu između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Mađarske – predlagatelj: Predsjedništvo BiH;
  e)      Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Grčke o ponovnom prijamu lica koja ilegalno borave na teritoriju njihovih država i Protokola za realiziranje Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Grčke o ponovnom prijamu lica koja ilegalno borave na teritoriju njihovih država – predlagatelj Predsjedništvo BiH;
 3. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.