MENI

40. sjednica Komisije za vanjske poslove

24.7.2006 14:00 sala 2/II

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 39. sjednice Komisije;
 2. Davanje suglasnosti za ratificiranje Okvirnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Europske unije o općim načelima za sudjelovanje Bosne i Hercegovine u programima Unije – predlagatelj: Predsjedništvo BiH;
 3. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Austrije o financijskoj suradnji – predlagatelj: Predsjedništvo BiH;
 4. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o donaciji BA 00007 od 10.284.302 eura između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Banke NIO (Nizozemska) i Sporazuma o kreditu od 15.665.700,42 eura – kreditna sredstva za Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zastupano od Ministarstva financija i trezora, Vladu Federacije Bosne i Hercegovine zastupanu od Ministarstva financija FBiH i Vladu Tuzlanskug kantona zastupanu od Ministarstva financija – osigurana od Banke FORTIS (Nizozemska) – Financiranje rekonstrukcije Javne zdravstvene ustanove Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla – predlagatelj: Predsjedništvo BiH;
 5. Davanje suglasnosti za ratificiranje Kreditnog sporazuma – Projekt modernizacije bolnica – između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Srpske i Eksport – import banke Koreje (Vladina agencija EDCF) – predlagatelj: Predsjedništvo BiH;
 6. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o kreditu između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo financija i trezora i Kraljevine Španije koju zastupa Instituto de Credito Oficial, za kreditiranje nabave nagibnih vlakova Talgo za Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine – predlagatelj: Predsjedništvo BiH;
 7. Davanje suglasnosti za ratificiranje Odvojenog sporazuma o zamjeni duga između Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) – predlagatelj: Predsjedništvo BiH;
 8. Davanje suglasnosti za ratificiranje Ugovora o financiranju Europskog fonda za Bosnu i Hercegovinu (EFBH) - Program stambenog kreditiranja i Program malih i srednjih poduzeća između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) – predlagatelj: Predsjedništvo BiH;
 9. Davanje suglasnosti za ratificiranje Kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine koju predstavlja Ministarstvo financija i trezora BiH i Bank Austria Credit Anstalt AG – Projekt vodoopskrbe Općine Grude – predlagatelj: Predsjedništvo BiH;
 10. Davanje suglasnosti za ratificiranje Ugovora o zajmu (Projekt obnove elektrodistribucije) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvitak – predlagatelj: Predsjedništvo BiH;
 11. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Bugarske o ponovnom vraćanju vlastitih državljana i stranaca čiji je boravak ilegalan i Protokola za provedbu Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Bugarske o readmisiji vlastitih državljana i stranaca čiji je boravak ilegalan – predlagatelj: Predsjedništvo BiH;
 12. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Hašemitske Kraljevine Jordan o zračnom prometu – predlagatelj: Predsjedništvo BiH;
 13. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Europske unije o određenim aspektima zračnog prometa – predlagatelj: Predsjedništvo BiH;
 14. Informacija o posjetu Komisije za vanjske poslove Zatupničkoga doma Narodnoj Republici Kini od 27.6.2006. do 1.7.2006.
 15. Tekuća pitanja.

 Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.