MENI

11. заједничка сједница Представничког дома и Дома народа Парламентарне скупштине БиХ

28.1.2009. 10:00 Бијела сала

Дневни ред:


 1. Разматрање извјештаја' Канцеларије за ревизију институција БиХ о извшеној ревизији финансијског пословања институција Босне и Херцеговине за 2007. годину, и то: 

  a.   Извјештаја Канцеларије за ревизију о извршеној ревизији финансијског пословања институција Босне и Херцеговине које су добиле "позитивно мишљење" :

  1.   Агенције за статистику БиХ;
  2.   Агенције за јавне набавке БиХ;
  3.   Правобранилаштво БиХ;
  4.   Службе за заједничке послове БиХ;
  5.   Тужилаштва БиХ;
  6.   Агенције за државну службу БиХ;
  7.   Архива БиХ;
  8.   Фонда за повратак БиХ;
  9.   Комисије за имовинске захтјеве расељених лица БиХ;
  10.  Одбора државне службе за жалбе БиХ;
  11.  Централне изборне комисије БиХ;

b. Извјештаја Канцеларије за ревизију институција БиХ о извршеној ревизији финансијског пословања  институција Босне и Херцеговине за које је дато "мишљење с резервом", с извјештајима Комисије за финансије и буџет Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ и Комисије за финансије и буџет Дома народа Парламентарне скупштине БиХ, и то:

1.    Агенције за рад и запошљавање БиХ;
2.    Агенције за унапређење страних инвестиција у БиХ;
3.    Центра за уклањање мина у БиХ – БХМАК;
4.    Дирекције за европске интеграције БиХ;
5.    Дирекције за имплементацију пројекта ЦИПС;
6.    Државне агенције за истраге и заштиту;
7.    Државне регулаторне комисије за електричну енергију БиХ;
8.    Генералног секретаријата Савјета министара БиХ;
9.    Граничне полиције БиХ;
10.  Института за акредитовање БиХ;
11.  Института за интелектуално власништво БиХ;
12.  Института за метрологију БиХ;
13.  Института за стандардизацију БиХ;
14.  Министарства цивилних послова БиХ;
15.  Министарства комуникација и транспорта БиХ;
16.  Министарства одбране БиХ;
17.  Министарства правде БиХ;
18.  Министарства безбједности БиХ;
19.  Институције омбудсмена за људска права БиХ;
20.  Омбудсман за заштиту потрошача у БиХ;
21.  Комисије за заштиту националних споменика БиХ;
22.  Предсједништва БиХ;
23.  Регулаторне агенције за комуникације БиХ – РАК;
24.  Суда БиХ;
25.  Управе БиХ за заштиту здравља биља;
26.  Канцеларије за разматрање жалби;
27.  Канцеларије за ветеринарство БиХ;
28.  Уставног суда БиХ;
29.  Високог судског и тужилачког савјета БиХ;
30.  Агенције за надзор над тржиштем БиХ;
31.  Агенције за осигурање у БиХ;
32.  Агенције за безбједност хране БиХ;
33.  Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ;
34.  Дирекције за економско планирање БиХ;
35.  Института за нестала лица БиХ;
36.  Комисије за концесије БиХ;
37.  Конкуренцијског савјета БиХ
38.  Министарства финансија и трезора БиХ;
39.  Министарства спољне трговине и економских односа БиХ;
40.  Министарства иностраних послова БиХ;
41.  Министарства за људска права и избјеглице БиХ;
42.  Парламентарне скупштине БиХ
43.  Службе за послове са странцима;
44.  Управе за индиректно опорезивање БиХ;
45.  Канцеларије за законодавство Савјета министара БиХ. (kpaj)

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.