MENI

11. zajednička sjednica Zastupničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

28.1.2009. 10:00 Bijela dvorana

Dnevni red:


 1. Razmatranje izvješća' Ureda za reviziju institucija BiH o izvšenoj reviziji financijskog poslovanja institucija Bosne i Hercegovine za 2007. godinu, i to:
  a. Izvješća Ureda za reviziju o izvršenoj reviziji financijskog poslovanja institucija Bosne i Hercegovine koje su dobile "pozitivno mišljenje" :

  1.      Agencije za statistiku BiH;
  2.      Agencije za javne nabavke BiH;
  3.      Pravobraniteljstvo BiH;
  4.      Službe za zajedničke poslove BiH;
  5.      Tužiteljstvo BiH;
  6.      Agencije za državnu službu BiH;
  7.      Arhiva BiH;
  8.      Fonda za povratak BiH;
  9.      Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih lica BiH;
  10.     Odbora državne službe za žalbe BiH;
  11.     Centralne izborne komisije BiH;


b. Izvješća Ureda za reviziju institucija BiH o izvršenoj reviziji financijskog poslovanja institucija Bosne i Hercegovine za koje je dato "mišljenje s rezervom", s izvješćima Povjerenstva za financije i proračun Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i Povjerenstva za financije i proračun Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, i to:

1.      Agencije za rad i zapošljavanje BiH;
2.      Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH;
3.      Centra za uklanjanje mina u BiH – BHMAK;
4.      Direkcije za europske integracije BiH;
5.      Direkcije za implementaciju projekta CIPS;
6.      Državne agencije za istrage i zaštitu;
7.      Državne regulatorne komisije za električnu energiju BiH;
8.      Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH;
9.      Granične policije BiH;
10.     Instituta za akreditovanje BiH;
11.     Instituta za intelektualno vlasništvo BiH;
12.     Instituta za metrologiju BiH;
13.     Instituta za standardizaciju BiH;
14.     Ministarstva civilnih poslova BiH;
15.     Ministarstva komunikacija i transporta BiH;
16.     Ministarstva obrane BiH;
17.     Ministarstva pravde BiH;
18.     Ministarstva sigurnosti BiH;
19.     Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH;
20.     Ombudsman za zaštitu potrošača u BiH;
21.     Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika BiH;
22.     Predsjedništva BiH;
23.     Regulatorne agencije za komunikacije BiH – RAK;
24.     Suda BiH;
25.     Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja;
26.     Ureda za razmatranje žalbi;
27.     Ureda za veterinarstvo BiH;
28.     Ustavnog suda BiH;
29.     Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća BiH;
30.     Agencije za nadzor nad tržištem BiH;
31.     Agencije za osiguranje u BiH;
32.     Agencije za sigurnost hrane BiH;
33.     Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH;
34.     Direkcije za ekonomsko planiranje BiH;
35.     Instituta za nestala lica BiH;
36.     Komisije za koncesije BiH;
37.     Konkurencijskog vijeća BiH;
38.     Ministarstva finansija i trezora BiH;
39.     Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH;
40.     Ministarstva vanjskih poslova BiH;
41.     Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH;
42.     Parlamentarne skupštine BiH;
43.     Službe za poslove sa strancima;
44.     Uprave za indirektno oporezivanje BiH;
45.     Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Veleposlanstva SAD-a u BiH koju implementira Misija OESS-a u BiH.