MENI

03. posebna zajednička sjednica oba doma Parlamentarne skupštine BiH o temi: "Delegati / poslanici pitaju - Vijeće ministara BiH odgovara"

14.7.2009 11:00 Bijela sala

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika Druge posebne Zajedničke sjednice oba doma Parlamentarne skupštine BiH o temi: "Poslanici/delegati pitaju - Vijeće ministara BiH odgovara;
  2. Pitanja delegata/poslanika – odgovori Vijeća ministara BiH.

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.