MENI

59. сједницa Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ

30.8.2010. 11.00 сала 1/I

Дневни ред:


  1. Верификација записника 57. и 58. сједнице Заједничке комисије,
  2. Разматрање Извјештаја о реализованим дозволама за промет оружја, војне опреме и производа двојне намјене за 2008. и Извјештаја о издатим дозволама за промет оружја, војне опреме и производа двојне намјене у 2009. години (сачинилац: Министарство вањске трговине и економских односа БиХ);
  3. Разматрање Информације о рјешавању статуса припадника Оружаних снага БиХ којима истичу уговори у 2010. години (сачинилац: Министарство одбране БиХ);
  4. Разматрање Информације Министарства одбране БиХ о предузетим активностима на доградњи легислативе која регулише статус пукова Оружаних снага БиХ (сачинилац: Министарство одбране БиХ);
  5. Разматрање Информације о рјешавању вишкова наоружања, муниције и минско-експлозивних средстава Оружаних снага БиХ (сачинилац: Министарство одбране БиХ);
  6. Текућа питања.