MENI

59. sjednica Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH

30.8.2010. 11:00 sala 1/I

Dnevni red:


  1. Verificiranje zapisnika 57. i 58. sjednice Zajedničkog povjerenstva,
  2. Razmatranje Izvješća o realiziranim dozvolama za promet oružja, vojne opreme i proizvoda dvojne namjene za 2008. i Izvješća o izdatim dozvolama za promet oružja, vojne opreme i proizvoda dvojne namjene u 2009. godini (sačinitelj: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH);
  3. Razmatranje Informacije o rješavanju statusa pripadnika Oružanih snaga BiH kojima ističu ugovori u 2010. godini (sačinitelj: Ministarstvo obrane BiH);
  4. Razmatranje Informacije Ministarstva obrane BiH o poduzetim aktivnostima na dogradnji legislative koja regulira status pukova Oružanih snaga BiH (sačinitelj: Ministarstvo obrane BiH);
  5. Razmatranje Informacije o rješavanju viškova naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava Oružanih snaga BiH (sačinitelj: Ministarstvo obrane BiH);
  6. Tekuća pitanja.