MENI

51. sjednica Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH

4.5.2010 10:00 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Verificiranje zapisnika 49. i 50. sjednice Zajedničke komisije;
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH-prva komisijska faza (predlagač: poslanik Niko Lozančić);
 3. Ponovno razmatranje Izvještaja o radu Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) za devet mjeseci 2009. sa izjašnjenjem, u skladu sa smjernicama 69. sjednice Predstavničkog doma PSBiH (sačinilac: Državna agencija za istrage i zaštitu);
 4. Obavještenje Granične policije BiH u vezi sa protestom Udruženja građana „Povratak i održivi opstanak“ Bijeljina o postavljanju obilježja R Srbije u zoni odgovornosti Jedinice Granične policije Bijeljina (sačinilac: Granična policija BiH);
 5. Razmatranje Izvještaja o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture u BiH za 2009. godinu (sačinilac: Nezavisni odbor);
 6. Informacija o aktivnostima Ureda parlamentarnog vojnog povjerenika BiH za prva tri mjeseca 2010. godine (sačinilac:Parlamentarni vojni povjerenik BiH);
 7. Davanje mišljenja i eventualnih prijedloga i primjedbi na tekst Nacrta zakona o parlamentarnom nadzoru u oblasti odbrane, sigurnosti i obavještajno-sigurnosnih poslova (sačinilac: Zajednička komisija za nadzor nad radom OSA-e BiH);
 8. Informacija o preduzetim aktivnostima od strane Ministarstva odbrane BiH vezanim za tranziciju personala (sačinilac: Ministarstvo odbrane BiH);
 9. Izvještaj sa radionice o temi “Implementacija Sporazuma o konačnom raspolaganju svim pravima i obavezama na pokretnoj imovini koja će služiti za potrebe odbrane” (sačinilac: Ministarstvo odbrane BiH);
 10. Tekuća pitanja:
  a)      Informacija o posjeti Parlamentu i nadležnim institucijama R Rumunije, 14.-16. 4.2010.
  b)      Posjeta delegacije Zajedničke komisije Hrvatskom saboru.