MENI

49. sjednica Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH

29.3.2010 10:00 sala 1/I

Dnevni red:


  1. Verificiranje zapisnika 48. sjednice Zajedničke komisije;
  2. Razmatranje Izvještaja o radu Parlamentarnog vojnog povjerenika BiH za period oktobar-decembar 2009. godine (predlagač: Parlamentarni vojni povjerenik BiH);
  3. Razmatranje Izvještaja o radu Vijeća ministara BiH za 2009. godinu u dijelu nadležnosti  Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost (predlagač: Vijeće ministara BiH);
  4. Informacija o aktivnostima na izradi „Pregleda odbrane“ (sačinilac: Ministarstvo odbrane BiH);
  5. Ponovno razmatranje Izvještaja o radu Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) za devet mjeseci 2009. sa izjašnjenjem, u skladu sa smjernicama 69. sjednice Predstavničkog doma PSBiH (sačinilac: Državna agencija za istrage i zaštitu);
  6. Tekuća pitanja:
       - Informacija o održanom sastanku sa Nj.E.ambasadoricom K Danske