MENI

47. sjednica Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH

9.2.2010. 10:00 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Verificiranje zapisnika 46. sjednice Zajedničkog povjerenstva;
 2. Ponovno razmatranje Izvješća o radu i Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) za devet mjeseci 2009. sa izjašnjenjem, sukladno smjernicama 69. sjednice Zastupničkog doma PSBiH (sačinitelj: Državna agencija za istrage i zaštitu);
 3. Izvješće o radu Ministarstva obrane BiH za 2009. (sačinitelj: Ministarstvo obrane BiH);
 4. Informacija o mogućem angažiranju jedinica Oružanih snaga BiH u misiji „Snage međunarodne sigurnosne pomoći ISAF u Afganistanu“ (sačinitelj: Ministarstvo obrane BiH); 
 5. Razmatranje nove Informacije o rješavanju viškova naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava“, sa stupnjem zaštite „POVJERLJIVO“ (sačinitelj: Ministarstvo obrane BiH);
 6. Razmatranje Izvješća o radu Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH za 2009. godinu;
 7. Razmatranje
  a.   Obaviještenja o odgovoru Zajedničkog kolegija PSBiH u vezi sa planiranjem i održavanjem seminara;
  b.   Prijedlog Orijentacijskog radnog plana Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH za 2010. godinu;
 8. Tekuća pitanja:
  a.   Informacija o održanom sastanku sa članovima Odbora za obranu Zastupničkog doma Parlamenta Češke Republike, Sarajevo, 15.12.2009.;
  b.   Ponovno razmatranje Izvješća o učešću na regionalnoj konferenciji o temi „Jačanje sigurnosne suradnje za što skoriji pristup Jugoistočne Europe Europskoj uniji, Tirana, 7.-8.12.2009.;
  c.   Informacija o održanom sastanku sa brig.gen. Sabato Erric-om, komandantom NATO Stožera u Sarajevu i brig.gen John W. Bullard-om, 11.1.2010., Sarajevo;
  d.   Informacija o održanom sastanku sa Urlich Heider-om, direktorom Odjela za sigurnosnu suradnju OESS Misije u BiH, 18.11.2010., Sarajevo;
  e.   Poziv upućen Branku Zrni, predsjedatelju Zajedničkog povjerenstva, za prisustvo Drugoj međunarodnoj konferenciji o instituciji ombudsmena oružanih snaga, 25.-28.4.2010., Beč;
  f.    Poziv za sudjelovanje jednog predstavnika Zajedničkog povjerenstva u „Mil to Mil“ BiH-10130 Programu veterana (FAM), 7.-13-3.2010., Vašington.