MENI

47. sjednica Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH

9.2.2010 10:00 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Verificiranje zapisnika 46. sjednice Zajedničke komisije;
 2. Ponovno razmatranje Izvještaja o radu i Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) za devet mjeseci 2009. sa izjašnjenjem, u skladu sa smjernicama 69. sjednice Predstavničkog doma PSBiH (sačinilac: Državna agencija za istrage i zaštitu);
 3. Izvještaj o radu Ministarstva odbrane BiH za 2009. (sačinilac: Ministarstvo odbrane BiH);
 4. Informacija o mogućem angažovanju jedinica Oružanih snaga BiH u misiji „Snage međunarodne sigurnosne pomoći ISAF u Afganistanu“ (sačinilac: Ministarstvo odbrane BiH); 
 5. Razmatranje nove Informacije o rješavanju viškova naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava“, sa stepenom zaštite „POVJERLJIVO“ (sačinilac: Ministarstvo odbrane BiH);
 6. Razmatranje Izvještaja o radu Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH za 2009. godinu;
 7. Razmatranje:
  a.  Obavještenja o odgovoru Zajedničkog kolegija PSBiH u vezi sa planiranjem i održavanjem seminara;
  b.  Prijedloga Orijentacionog radnog plana Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH za 2010. godinu;
 8. Tekuća pitanja:
  a)  Informacija o održanom sastanku sa članovima Odbora za odbranu Predstavničkog doma Parlamenta Češke Republike, Sarajevo, 15.12.2009.;
  b)  Ponovno razmatranje Izvještaja o učešću na regionalnoj konferenciji o temi „Jačanje sigurnosne saradnje za što skoriji pristup Jugoistočne Evrope Evropskoj uniji, Tirana, 7.-8.12.2009.;
  c)  Informacija o održanom sastanku sa brig.gen. Sabato Erric-om, komandantom NATO Štaba u Sarajevu i brig.gen John W. Bullard-om, 11.1.2010., Sarajevo;
  d)  Informacija o održanom sastanku sa Urlich heider-om, direktorom Odjela za sigurnosnu saradnju OSCE Misije u BiH, 18.11.2010., Sarajevo;    
  e)  Poziv upućen Branku Zrni, predsjedavajućem Zajedničke komisije, za prisustvo Drugoj međunarodnoj konferenciji o instituciji ombudsmena oružanih snaga, 25.-28.4.2010., Beč;
  f)   Poziv za sudjelovanje jednog predstavnika Zajedničke komisije u „Mil to Mil“ BiH-10130 Programu veterana (FAM), 7.-13-3.2010., Vašington.