MENI

45. сједница Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ

1.12.2009. 9:30 сала 1/I

Дневни ред:


 1. Верифицирање записника 44. сједнице Заједничке комисије;
 2. Разматрање Извјештаја о раду и Државне агенције за истраге и заштиту (СИПА) за девет мјесеци 2009. са изјашњењем;
 3. Разматрање Информације-аката Савјета министара БиХ који третирају питање борбе против ауто-криминала у БиХ, као одговор на један од усвојих закључака 55. сједнице Представничког дома ПСБиХ приликом расправе о Информацији о стању безбједности у БиХ у 2008. (сачинилац: Савјет министара БиХ и Министарство безбједности БиХ);
 4. Информација о реализацији Петог регионалног семинара о управљању у катастрофама узрокованим тероризмом (сачинилац: Министарство безбједности БиХ);
 5. Информација са одржане сједнице Савјета ЕУ за иностране послове у Луксмебургу, 27.10.2009. (сачинилац: Министарство иностраних послова БиХ);
 6. Информација Мисије БиХ при ЕУ о разговору у Савјету ЕУ (сачинилац: Министарство иностраних послова БиХ);
 7. Допис Граничне полиције БиХ за помоћ у процесу рјешавања радно-правног статуса полицијских службеника с утврђеном умањеном радном способношћу (сачинилац: Гранична полиција БиХ);
 8. Текућа питања:
  а) Информација о одржаној радионици „Тренутне активности у спровођењу Државне стратегије за контролу оружја и муниције у БиХ“, Бијељина, 29. и 30.10.2009. године;
  б)  Информација о обављеној билатералној посјети институцијама Р Италије , 3. - 6. 11. 2009. године;
  ц)  Позив предсједнице Парламента Р Албаније за присуство регионалној конференцији о теми „Јачање безбједосне сарадње за што скорији приступ Југоисточне Европе Европској унији, Тирана, 7.-8.12.2009.;
  д)  Позив за присуство семинару о теми „Нови трендови глобалне и регионалне безбједности“, Сарајево (Дом ОСБиХ), 7.-11.12.2009.;
  е)  Позив за присуство конференцији о теми „Нови сигурносни изазови у Југоисточној Европи“, РАЦВИАЦ-Загреб, 14.-16.12.2009.;
  ф)  Позив НАТО Штаба у БиХ за присуство радионици о „Планирању провођења PFP SOFA у БиХ; 2.-4.12.2009.;
  г)  Позив за присуство јавној трибини о теми „Парламентарни надзор над радом обавјештајно-безбједносних служби“, Бања Лука, 3.12.2009.;
  х)  Програми обуке Џорџ Маршал Европског Центра за безбједносне студије у 2010.;
  и)  Писмо Заједничког колегија оба дома ПСБиХ упућено представницима међународних организација у БиХ у вези са организовањем семинара.