MENI

45. sjednica Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH

1.12.2009 9:30 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Verificiranje zapisnika 44. sjednice Zajedničke komisije;
 2. Razmatranje Izvještaja o radu i Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) za devet mjeseci 2009. sa izjašnjenjem;
 3. Razmatranje Informacije-akata Vijeća ministara BiH koji tretiraju pitanje borbe protiv auto-kriminala u BiH, kao odgovor na jedan od usvojih zaključaka 55. sjednice Predstavničkog doma PSBiH prilikom rasprave o Informaciji o stanju sigurnosti u BiH u 2008. (sačinilac: Vijeće ministara BiH i Ministarstvo sigurnosti BiH);
 4. Informacija o realizaciji Petog regionalnog seminara o upravljanju u katastrofama uzrokovanim terorizmom (sačinilac. Ministarstvo sigurnosti BiH);
 5. Informacija sa održane sjednice Vijeća EU za vanjske poslove u Luksmeburgu, 27.10.2009. (sačinilac: Ministarstvo vanjskih poslova BiH);
 6. Informacija Misije BiH pri EU o razgovoru u Vijeću EU (sačinilac: Ministarstvo vanjskih poslova BiH);
 7. Dopis Granične policije BiH za pomoć u procesu rješavanja radno-pravnog statusa policijskih službenika s utvrđenom umanjenom radnom sposobnošću (sačinilac: Granična policija BiH);
 8. Tekuća pitanja:
  a)  Informacija o održanoj radionici „Trenutne aktivnosti u sprovođenju Državne strategije za kontrolu oružja i municije u BiH“, Bijeljina, 29. i 30.10.2009.;
  b)  Informacija o obavljenoj bilateralnoj posjeti institucijama R Italije , 3.-6.11.2009. godine;
  c)  Poziv predsjednice Parlamenta R Albanije za prisustvo regionalnoj konferenciji o temi „Jačanje sigurnosne saradnje za što skoriji pristup Jugoistočne Evrope Evropskoj uniji, Tirana, 7.-8.12.2009.;
  d)  Poziv za prisustvo seminaru o temi „Novi trendovi globalne i regionalne sigurnosti“, Sarajevo (Dom OSBiH), 7.-11.12.2009.;
  e)  Poziv za prisustvo konferenciji o temi „Novi sigurnosni izazovi u Jugoistočnoj Evropi“, RACVIAC-Zagreb, 14.-16.12.2009.;
  f)   Poziv NATO Štaba u BiH za prisustvo radionici o „Planiranju provođenja PFP SOFA u BiH; 2.-4.12.2009.;
  g)   Poziv za prisustvo javnoj tribini o temi „Parlamentarni nadzor nad radom obavještajno-sigurnosnih službi“, Banja Luka, 3.12.2009.;
  h)   Programi obuke George Marshall Evropskog Centra za sigurnosne studije u 2010.;
  i)    Pismo Zajedničkog kolegija oba doma PSBiH upućeno predstavnicima međunarodnih organizacija u BiH u vezi sa organizovanjem seminara.