MENI

43. sjednica Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH

12.10.2009 10:00 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Verificiranje zapisnika 42. sjednice Zajedničke komisije;
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa roba i usluga od strateške važnosti za sigurnost BiH - druga komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
 3. Davanje mišljenja o tekstu:
  a)      Poslovnika  o radu Nezavisnog odbora,
  b)      Poslovnika o radu Odbora za žalbe građana, radi  potvrđivanja u daljoj parlamentarnoj proceduri;
 4. Razmatranje Izvještaja o provođenju tranzicije za protekli period (sačinilac: Ministarstvo odbrane BiH);
 5. Zaključci Okruglog stola „Poboljšanje u ispunjavanju vojno-političkih obaveza BiH u kontekstu UN-a i OSCE-a (sačinilac: Ministarstvo vanjskih poslova BiH);
 6. Odgovor SIPA-e u vezi sa pismom bivšeg predsjednika OO SDS Doboj;
 7. Tekuća pitanja:
  a)      Razmatranje Informacije o održanom sastanku sa šefom NATO savjetodavnog tima pri NATO Štabu u Sarajevu, 8. 9. 2009.;
  b)      Razmatranje Informacije o obavljenoj bilateralnoj posjeti institucijama Republike Slovenije, 24. i 25.10.2009. godine;
  c)      Poziv OSCE Misije u BiH za bilateralnu posjetu predstavnika Zajedničke komisije institucijama Republike Italije, 4. - 6. 11. 2009.