MENI

31. sjednica Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH

15.1.2009 10:00 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Verificiranje zapisnika 27., 29. i 30. sjednice Zajedničke komisije;
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme - prva komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
 3. Razmatranje Prijedloga zakona o graničnoj kontroli – prva komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
 4. Razmatranje Prijedloga zakona o oružju- prva komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
 5. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme - druga komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
 6. Razmatranje Obavještenja o neovlaštenom postupanju pripadnika SIPA-e (podnosilac: Sekretar Zajedničke službe PSBiH);
 7. Razmatranje Izvještaja o radu Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH za 2008.
 8. Razmatranje Prijedloga orijentacionog plana rada Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH za 2009.
 9. Tekuća pitanja:
  a.       Informacija o održanoj konferenciji o temi „Aktuelno stanje sigurnosti u BiH“ 18.12.2008. sa prijedlogom zaključaka;
  b.      Informacija o održanom sastanku sa brig.generalom Costanzo Periotto-om, ličnim izaslanikom predsjedavajućeg OSCE-a u Beču za subregionalnu kontrolu naoružanja, 16.12.2008.;
  c.       Informacija o održanom sastanku sa Roger Zakheir-om, pomoćnikom zamjenika državnog sekretara za odbranu SAD-a, 17.12.2008.;
  d.      Informacija o učestvovanju na 18. trening seminaru DCAF-a za parlamentarne savjetnike zemalja jugoistočćne Evrope, 9.-12.12.2008.