MENI

21. sjednica Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH

7.5.2008 11:00 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Zajedničke komisije;
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o graničnoj kontroli - prva komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
 3. Razmatranje zaključaka sa 26. sjednice Predstavničkog doma vezanih za Informaciju o stanju sigurnosti u BiH za 2007. godinu radi izrade cjelovitog prijedloga zaključaka;
 4. Razmatranje odgovora dostavljenih na zahtjev za dostavu informacija sa 17. sjednice Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH u vezi instaliranja opreme u oblasti obavještajnog i protivobavještajnog rada;
 5. Tekuća pitanja:
  - Poziv Foruma za bezbjednost i demokratiju i Friedrich Ebert Stiftunga na Okrugli stol na temu „Građanski i parlamentarni nadzor nad sektorom sigurnosti“, Banja Luka, 16. 05. 2008.;
  - Posjeta učesnika Seminara iz oblasti sigurnosne politike Zajedničkoj komisiji za odbranu i sigurnost, 13. 05. 2008.

  Napomena: Zajednička komisija za odbranu i sigurnost će prije održavanja 21. sjednice, u 10:00 sati održati sastanak sa predstavnicima Vojnodiplomatskog kora u BiH.