MENI

14. sjednica Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH

4.3.2008 10:30 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Verificiranje zapisnika sa 12. sjednice Zajedničke komisije;
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o učešću pripadnika Oružanih snaga BiH, policijskih službenika, državnih službenika i ostalih zaposlenika u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inostranstvu - druga komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
 3. Razmatranje Odluke o utvrđivanju kandidata na generalske pozicije u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine (podnosilac: Predsjedništvo BiH);
 4. Razgovor sa predstavnicima Državne međuresorne komisije za NATO i PfP u ispunjenju obaveza iz IPAP-a i predstojećim aktivnostima, u vezi sa NATO Samitom u Bukureštu;
 5. Razmatranje Izvještaja i aktivnosti o provođenju tranzicije za period 01. 10. 2007. – 31. 01. 2008. (podnosilac: Ministarstvo odbrane BiH);
 6. Informacija o realizaciji aktivnosti NATO Trust Funda za BiH (podnosilac: Ministarstvo odbrane BiH);
 7. Tekuća pitanja:
  -         Poziv OSCE-a na "Seminar o sigurnosnoj politici sa fokusom na regionalnu sigurnosnu saradnju u jugoistočnoj Evropi", Butmir, 06. i 07. 03. 2008.;
  -         Poziv Skupštine Zapadnoevropske unije na Kolokvij o "Nabavci opreme za potrebe odbrane u Evropi", Liverpul, 07. – 09. 04. 2008.;
  -         Regionalna konferencija na temu: "Regionalna saradnja, pružanje pomoći u kriznim situacijama i prirodnim katastrofama"
  -         Poziv za učešće na Kursu o sigurnosnoj politici u novoj Evropi, Štokholm, 05. - 15. 05. 2008.
  -         Informacija o posjeti Ministra odbrane i delegacije Senata Republike Čile;
  -         Informacija o posjeti delegacije Odbora za odbranu Republike Slovenije;
  -         Informacija o posjeti ambasadora SAD u BiH, Nj.E. Charles L. Englisha
  -         Informacija o posjeti brigadnog generala Ulricha Heidera, Direktora Odjela za sigurnosnu saradnju Misije OSCE u BiH