MENI

08. сједница Заједничкe комисијe за одбрану и безбједност БиХ

17.10.2007. 11.00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Верификација записника са 7. сједнице Заједничке комисије;
  2. Разматрање Приједлога закона о полицијској структури у Босни и Херцеговини (предлагачи: посланици Драго Калабић и Бранко Докић);
  3. Текућа питања